สัตว์ป่าสงวน ในป่าที่กว้างใหญ่


แนวปฏิบัติในการปกป้องพันธุ์พืชและ สัตว์ป่าสงวน และแหล่งที่อยู่อาศัย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลก สัตว์ป่าให้ความสมดุลและความมั่นคงแก่กระบวนการของธรรมชาติ เป้าหมายของการอนุรักษ์สัตว์ป่าคือการรับประกันความอยู่รอดของสายพันธุ์เหล่านี้ และเพื่อให้ความรู้แก่ผู้คนในการอยู่ร่วมกับสายพันธุ์อื่นๆ อย่างยั่งยืน ประชากรมนุษย์เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา เป็นมากกว่าเจ็ดพันล้านคนในปัจจุบัน และยังคงเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าผู้คนหลายพันล้านคนบนโลกกำลังบริโภคทรัพยากรธรรมชาติเร็วกว่าที่เคย

การเติบโตและการพัฒนานี้ยังเป็นอันตรายต่อแหล่งที่อยู่อาศัยและการดำรงอยู่ของสัตว์ป่าประเภทต่างๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์และพืชที่อาจต้องพลัดถิ่นเพื่อการพัฒนาที่ดิน หรือใช้สำหรับอาหารหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ของมนุษย์ ภัยคุกคามอื่น ๆ ต่อสัตว์ป่า ได้แก่ การแนะนำของสายพันธุ์ที่รุกรานจากส่วนอื่น ๆ ของโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษ การล่าสัตว์ การตกปลา และการรุกล้ำ

สัตว์ป่าสงวน กับการอนุรักษ์

การป้องกันการสูญเสียทรัพยากร การอนุรักษ์สัตว์ป่าสามารถกำหนด ได้ ว่าเป็นแนวปฏิบัติในการปกป้องสัตว์และถิ่นที่อยู่ของสัตว์ ซึ่งรวมถึงการปกป้องทั้งสัตว์และที่อยู่อาศัยของพวกมัน โดยทั่วไป เราใช้การอนุรักษ์สัตว์ป่ากับสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์โดยสาเหตุผิดธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุ เช่น มลภาวะ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กฎหมายที่ไม่สมเหตุสมผล นอกจากนี้ โควตายังนำไปสู่การล่ามากเกินไปและสัตว์ป่าจำนวนมากถูกกักขัง

สัตว์ป่าสงวน
แนวปฏิบัติในการปกป้องพันธุ์พืชและ สัตว์ป่าสงวน และแหล่งที่อยู่อาศัย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลก สัตว์ป่าให้ความสมดุลและความ

การลดจำนวนสัตว์หนึ่งตัวยังสามารถส่งผลลูกโซ่ต่อสายพันธุ์อื่นที่มีความสำคัญต่อมนุษย์ สัตว์ทุกชนิดมีบทบาทสำคัญในระบบนิเวศ การสูญหายหรือลดลงของบางชนิดอาจส่งผลต่อเนื่อง รวมถึงผลกระทบต่ออาหารและแหล่งน้ำของมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อการอยู่รอดของเรา การดูแลสัตว์ป่าในโลกเป็นความรับผิดชอบของทุกคน บริษัทขนาดใหญ่มีอำนาจเหนือสิ่งที่ผลิตได้มาก อย่างไรก็ตาม ความต้องการจากผู้บริโภคก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน รู้ว่าการกระทำของคุณมีพลังเช่นกัน เช่น นิสัยการบริโภคของคุณ ร่องรอยที่คุณทิ้งไว้ในแง่ของขยะ เช่นเดียวกับความตระหนักและความคิดเห็นของคุณ

อย่างไรก็ตามการอนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชพันธุ์รวมไปถึงที่อยู่อาศัยของพวกสัตว์ ทุกๆองศ์ประกอบลวนสำคัญต่อการเป็นอยู่ธรรมชาติทั้งสิ้นการถูกทำลายส่วนใหญ่ก็เป็นมนุษย์ การปลูกฝังจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมากต่อการเรียนรู้ ศึกษาและรักษาควบคู่ไปกับโลกใบนี้เพื่อความน่าอยู่ในพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าไม่ศูนย์พันธ์มีให้เรียนรู้ต่อๆไป

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit  ufa168

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *